TestFlotowy.pl

WARTOŚĆ REZYDUALNA

Partnerem działu jest firma INFO-EKSPERT, oferująca program INFO-PROGNOZA, służący do określania wartości rezydualnych pojazdów.